Kunskapsområden

Vem anlitar oss?

Våra uppdragsgivare finns på alla nivåer inom välfärdssektorn, från Regeringskansliet, myndigheter, regioner och landsting, till enskilda kommuner samt utförare.

Det här kan vi

Lumell är ledande inom strategisk rådgivning inom välfärdssektorn. Vi rådger våra uppdragsgivare i frågor längs hela individens behovskedja från hälso- och sjukvård till förebyggande och sociala insatser inom exempelvis socialtjänst och skola. Utifrån våra uppdragsgivares behov stöttar vi med bland annat utveckling av mål och strategier, utredningar samt stöd i genomförandet.

 

Exempel på våra prioriterade kunskapsområden följer här:

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Folkhälsa

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Jämlik vård

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Kompetensförsörjning

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Läkemedel och apotek

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Patientflöden och processer

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Sammanhållen vård

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Sociala investeringar

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

 

Styrning och ersättningsmodeller