Våra tjänster

Lumell Associates levererar strategisk rådgivning med oberoende perspektiv och faktabaserade svar till beslutsfattare inom välfärdssektorn. Vi kombinerar analytisk, vetenskaplig och medicinsk kompetens med erfarenhet från både svenska och internationella välfärdssystem.

Våra uppdragsgivare finns på alla nivåer inom välfärdssystemet och omfattar bland annat Regeringskansliet, myndigheter, regioner/landsting utförare av vård- och omsorg samt kommuner.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Kunskapsområden

Våra uppdragsgivare finns på alla nivåer inom välfärdssektorn, och vi arbetar utifrån en rad olika prioriterade kunskapsområden. Läs mer

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Arbetssätt

Vi anpassar vårt arbetssätt efter både frågeställning och uppdragsgivarens behov och vi är lyhörda för kulturella faktorer i de organisationer vi arbetar med. Läs mer

Publikationer från tidigare projekt

Forskningsöversikt: Arbete och sjukfrånvaro – Varningssignaler och effektiva insatser för att göra jobbet!

Skriften ”Arbete och sjukfrånvaro” bygger på en genomgång av forskning om varningssignaler och effektiva insatser…

Patientens övergångar – Framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som ökar patientsäkerheten

Att öka patientsäkerheten vid patientens övergångar mellan olika vårdgivare har varit högt på den nationella…

Helhet, hållbarhet och resultat – En guide för sociala investeringar

En social investering är en avgränsad satsning som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge…