Utbildning

Som en viktig del i arbetet att mätbart förbättra hälsan hos befolkningen, anordnar Lumell kurser som riktar sig till blivande specialistläkare. Kurserna berör olika centrala teman som kan kopplas till läkares situation och verklighet. Kurserna som ges under 2018 är: Sjukvårdens organisation och styrning – din vardag; Läkemedelsvärdering: Rätt läkemedel till rätt patient? samt Folkhälsa och prevention – hur stänger vi folkhälsogapet?

Kommande utbildningar under 2018

Sjukvårdens organisation och styrning – din vardag

16 – 18 april 2018

Vem bestämmer egentligen i sjukvården, och på vilka sätt styrs den? Hur ersätts sjukvård, och vem bestämmer hur mycket den får kosta? Vad kan jag som läkare påverka? Dessa och andra frågor besvaras under kursen, som har som mål att kursdeltagarna ska få en ökad förståelse för sin roll i sjukvårdsorganisationen, och därigenom ökade möjligheter att påverka.

Mer information från Socialstyrelsens kurskatalog hittar du här

Läkemedelsvärdering: Rätt läkemedel till rätt patient?

23 – 25 april 2018

Hur bestäms vilka läkemedel som används och hur vet vi att patienten får rätt läkemedel? Vilka läkemedel kostar egentligen samhället mest och hur arbetar man med hälsoekonomi? Dessa och andra läkemedelsrelaterade frågor besvaras under kursen som har som mål att deltagarna ska få en ökad förståelse för läkemedelsanvändning i Sverige, inklusive kompetensen att kritiskt kunna granska och värdera olika typer av läkemedelsinformation och –studier.

Mer information från Socialstyrelsens kurskatalog hittar du här

Folkhälsa och prevention – hur stänger vi folkhälsogapet?

1 – 5 oktober 2018

Vad är folkhälsa och vad påverkas den av? Varför skiljer det så mycket i medellivslängd mellan olika delar av landet? Vad kan sjukvården göra för att förbättra folkhälsan? Dessa och andra frågor besvaras under kursen, som har som mål att kursdeltagarna ska få ökad insikt i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt kunskap om folkhälsoområdet och hälsans determinanter.

Mer information från Socialstyrelsens kurskatalog hittar du här

Antagna kursdeltagare till kommande kurser kan logga in med tilldelat användarnamn och lösenord på utbildningsportalen som publiceras inom kort för att ta del av kursmaterial och ytterligare information.

För mer information kontakta gärna: utbildning@lumell.se

Tidigare utbildningar

Sjukvårdens organisation och styrning – din vardag

25 – 27  januari 2017

Vem bestämmer egentligen i sjukvården, och på vilka sätt styrs den? Hur ersätts sjukvård, och vem bestämmer hur mycket den får kosta? Vad kan jag som läkare påverka? Dessa och andra frågor besvaras under kursen, som har som mål att kursdeltagarna ska få en ökad förståelse för sin roll i sjukvårdsorganisationen, och därigenom ökade möjligheter att påverka.

Rätt läkemedel till rätt patient?

8 – 10  februari 2017

Hur bestäms vilka läkemedel som används och hur vet vi att patienten får rätt läkemedel? Vilka läkemedel kostar egentligen samhället mest och hur arbetar man med hälsoekonomi? Dessa och andra läkemedelsrelaterade frågor besvaras under kursen som har som mål att deltagarna ska få en ökad förståelse för läkemedelsanvändning i Sverige, inklusive kompetensen att kritiskt kunna granska och värdera olika typer av läkemedelsinformation och –studier.

Folkhälsa och prevention – hur stänger vi folkhälsogapet?

15 – 17 november 2017

Vad är folkhälsa och vad påverkas den av? Varför skiljer det så mycket i medellivslängd mellan olika delar av landet? Vad kan sjukvården göra för att förbättra folkhälsan? Dessa och andra frågor besvaras under kursen, som har som mål att kursdeltagarna ska få ökad insikt i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete samt kunskap om folkhälsoområdet och hälsans determinanter.