Vår vision

Vi arbetar gemensamt mot vår vision mätbart förbättrad hälsa hos befolkningen. Detta är grunden i vår starka värdegrund som genomsyrar allt vi gör. Alla våra uppdrag bidrar direkt eller indirekt till denna vision.

Vi skapar mätbara resultat genom att stötta beslutsfattare inom välfärdssektorn med strategisk rådgivning, kunskapsunderlag, analys- och utredningsunderlag med mera.

Lumell Associates ...

Rådger uppdragsgivare i frågor längs hela individens behovskedja från hälso- och sjukvård till förebyggande och sociala insatser.

Verkar i långsiktigt partnerskap och samarbete med våra uppdragsgivare.

Har enastående medarbetare och utvecklar gemensamt idéer och oss själva.

Strävar efter att sprida lärdomar genom olika hälso- och sjukvårdssystem, både nationellt och internationellt.