Ledningsgrupp

Lumell Associates grundades i Sverige 2010 och bedrev strategisk rådgivning under namnet Health Navigator fram till juni 2017, då Lumell blev ett fristående bolag med konsultverksamhet. Vår ledningsgrupp består av läkare, disputerade forskare och ekonomer, med mångårig nationell och internationell konsulterfarenhet.

Tillsammans arbetar ledningsgruppen för att bidra till visionen om mätbart förbättrad hälsa i befolkningen.

Lumell Associates - Margareta Eriksson

Margareta Eriksson

Partner, VD

Leg. Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Marknadschef, Novartis; Managementkonsult, McKinsey & Co

margareta.eriksson@lumell.se 

Lumell Associates - Jonas Lundberg

Jonas Lundberg

Partner

M.Sc. Biomedicin, med dr., Karolinska Institutet; Managementkonsult, McKinsey & Co

jonas.lundberg@lumell.se 

Lumell Associates - Josefin Klingvall

Josefin Klingvall

Affärsområdesansvarig

M.Sc Företagsekonomi, Linköpings universitet, Managementkonsult, Ernst & Young Advisory Services

josefin.klingvall@lumell.se

Lumell Associates - Christofer Montell

Christofer Montell

Partner

M.Sc Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet; Reservofficer i Flottan; Analyschef, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

christofer.montell@lumell.se