Om oss

Lumell Associates är en managementkonsultbyrå som bedriver oberoende strategisk rådgivning med inriktning på välfärdsfrågor. Lumell är en avknoppning av Health Navigators tidigare konsultverksamhet som skedde i juni 2017. Idag är Lumell ledande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare inom välfärdssektorn.

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Vår vision

Vi drivs av vår vision mätbart förbättrad hälsa hos befolkningen, en värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet. Allt vårt arbete syftar till att bidra direkt eller indirekt till att uppnå visionen. Läs mer

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av läkare, disputerade forskare och ekonomer, med mångårig nationell och internationell konsulterfarenhet. Vår ledningsgrupp speglar övertygelsen om värdet av tvärprofessionella team. Läs mer

Lumell Associates - Strategisk rådgivning

Våra medarbetare

Även våra konsulter har en bredd av yrkes- och utbildningsbakgrunder. Gemensamt för våra medarbetare är ett starkt driv och en hög ambition att förbättra välfärden. Läs mer