Lumell diskuterar kompetensförsörjning under konferensen ”Offentlig chef”

Offentlig Chef Den 17-18 januari gick konferenserna Offentlig Ekonomi och Offentlig Chef av stapeln i Uppsala. Lumell var där och diskuterade utmaningar och möjligheter kring kompetensförsörjning i offentlig sektor.

Stor enighet rådde bland deltagarna kring vikten av ledarskap och nytänkande. Det är inte möjligt att lösa framtidens kompetensförsörjningsutmaningar med gamla recept.